Ikona telefonu +420 210 012 222 Po - Pá 7:30 - 17:00
Ikona shopu Vyzkoušejte náš
e-shop »

Proč je důležité mít správný podklad?

Desky pod stavbou - křivá podlaha
Publikované 19.10.2023 10:00

Naše montované garáže, zahradní domky, přístřešky a pergoly dodáváme bez podlahy či základu, proto je potřebné připravit dopředu, ještě před začátkem montáže, správný podklad. A ten musí být v první řadě perfektně vodorovný. Proč je vlastně potřebný pod stavby GARDEON rovný podklad? Existuje na to hned několik dobrých důvodů.

Všechny zákazníky předem upozorňujeme. Pokud se přesto vyskytne nevhodný podklad – zákazníci nám dávají svůj souhlas s tím, že můžeme stavbu namontovat i přes nevyhovující podklad. Bez jejich vědomí stavbu nenamontujeme.

Vhodný základ potřebuje každá pořádná stavba

Pod naše montované ocelové stavby je potřebné připravit podklad dopředu, v dostatečném předstihu před montáží. (Můžete si ho zabezpečit sami, nebo svěřit jeho realizaci odborní firmě.) Perfektním materiálem na vytvoření podkladu je především beton. Není přitom podstatné, zda to budou betonové patky, pásy, tvarovky, nebo betonová deska, a nezáleží ani na tom, zda budou betonové prvky pod dlažbou, nebo v úrovni povrchu dlažby. Důležité jsou především správné rozměry (případně rozmístění nosních základových prvků podle projektu) a 100% vodorovný podklad!

Proč vlastně tak často upozorňujeme na to, že podklad pod všechny naše montované stavby musí bát perfektně vodorovný? Fotografie důsledků chybně zrealizovaného podkladu, který nebyl v dokonalé rovině, to vystihují velice názorně.

Rovný podklad pod stavby GARDEON je potřebný zejména proto, že základní konstrukce těchto montovaných staveb pozůstává z pevných, rovných a dokonale pravoúhlých stěnových panelů.  Tyto stěnové panely se při montáži spájejí vždy v pravém úhlu, takže výsledkem je objekt, který má stěny i rohy perfektně svislé a všechny vrchní i spodní plochy a okraje perfektně vodorovné. A když se pak setká rovná stavba s nerovným podkladem, výsledkem je nepříjemná mezera.

Čím víc se podklad odchýlí od vodorovní roviny, tím větší mezera vznikne mezi podkladem a spodní hranou montované ocelové stavby, která je vždy perfektně vodorovná a pravoúhlá.

Mezera, která vznikne mezi dokonale vodorovnými stěnami a podkladem, který není celkem v rovině nejenom nevypadá hezky. Taková mezera je i místem, přes které se budou do stavby dostávat voda a nečistoty. Možnosti na utěsnění můžou být totiž v takovém případě víc než sporné.

Pokud mezi nerovným podkladem a stěnami montované stavby, které jsou vždy perfektně rovné, vznikne příliš veliká mezera, nebude možné ji utěsnit. Nerovný podklad tak může být příčinou zatékání. 

Starosti však může udělat nejen utěsnění stavby na nerovném podkladě. Dalším problémem je kotvení. Všechny naše stavby se k podkladu upevňují pomocí tzv. suchých kotev, tedy ocelových šroubů, které se navrtají do podkladového betonu (případně do jiné podkladové konstrukce). Spojení se stavbou se přitom zajistí přes ocelový profil, který se pevně přišroubuje ke spodní hraně stěnových panelů (v přímých částech se používají L-profily, ve svislých spojích koutové profily ve tvaru trojúhelníka).

Jenomže v případě, pokud podklad netvoří vodorovní deska, stěnové prvky k podkladu nedosednou a kotvy se nebudou dát dostatečně zašroubovat. Montovaná konstrukce tak nebude ukotvená způsobem, jaký vyžadují technické normy, a my proto nemůžeme garantovat, že stavba bude stát za každých okolností dostatečně pevně. Správný podklad – nejenom dostatečně únosný, ale i vodorovný, je tedy základní podmínkou na to, aby byla hotová montovaná stavba správně ukotvena, a tím pádem i pevná a stabilní.

Montované stavby GARDEON jsou mimořádně pevné a stabilní, podmínkou je však vodorovný podklad, na který se dají správně ukotvit.

Trochu odlišní problém nastává při přístřešcích a altánech. Ty sice mají základní nosnou konstrukci tvořenou sloupky, nikoli stěnami, a patky sloupků dobře dosednou i na podklad, který není zcela vodorovný. Komplikace se však přesunou výš, na úroveň střechy, která je kolem olemována atikou – jelikož atika je stejně přesná (svislá i vodorovná) jako stěny montovaných staveb GARDEON, vodorovné olemování nebude lícovat s nerovnou konstrukcí střechy.

Místo elegantního začištění tak vznikne nepěkné zvýraznění problému s rovinností. Nemluvě o tom, že každá nesprávně vyspádovaná střecha může vést ke skutečně nepříjemným situacím.

Při přístřešku sice patky sloupků dosednou i na podklad, který není úplně vodorovný, komplikace se však přesunou výš – na úroveň střechy. A místo elegantního začištění se tady vodorovní atikou ještě zvýrazní problém s rovinností střechy.

Zdroj (Source):
Fotobanka GARDEON